Impact News

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น (ขวดพลาสติกสีขุ่น HDPE เบอร์ 2) ให้กับวัดจากแ
16 ผู้เข้าชม

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย
31 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า ทำขยะล่องหน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า ทำขยะล่องหน
32 ผู้เข้าชม

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
40 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก”

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา
1184 ผู้เข้าชม

'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

โจทย์ใหญ่ของ Social Enterprise คือต้องมีทั้ง S Social และ E Enterprise ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาโมเดลใหม่ที่น่าสนใจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
317 ผู้เข้าชม

Impact Articles

รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ

รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ ดันเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมสนับสนุนมาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการและนักลงทุน
1441 ผู้เข้าชม

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
1260 ผู้เข้าชม

งาน GSVC Global Finals 2016

First Time In Bangkok April 1-2,Bangkok
867 ผู้เข้าชม

มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

โดยจะมีการแสดงงผลงานและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร และการฝึกอบรมให้แก่เกษตร
928 ผู้เข้าชม