Impact News

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรี เปิดตัวประติมากรรม ‘วาฬ’ ต่อยอดโครงการ Care the Whale

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวประติมากรรม 'วาฬ' ...
83 ผู้เข้าชม

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเข้าสู่ปีที่ 48 ในการดำเนินบทบาทเป็นแหล่งลงทุนสำหรับผู้มีเงินออม และแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจ
78 ผู้เข้าชม

Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต

ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดี โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ในจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ลีฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น หนึ่งใน Social Enterprise ภายใต้เครือข่า...
127 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day The Impact Opportunity1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Social Business Matching Day : The Impact Opportunity#1 เป็นครั้งแรก ระหว่าง 24-25 กุมภาพัน...
127 ผู้เข้าชม

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเพิ่มผืนป่ากับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

siamorganic setsocialimpactday

.
624 ผู้เข้าชม

LPN setsocialimpactday

.
624 ผู้เข้าชม

ชุดของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2560 จาก JASBERRY Co.,Ltd.

ชุดของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2560 จาก JASBERRY Co.,Ltd.
683 ผู้เข้าชม

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย

ปัจจุบนตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tumbon One Product) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงรวมกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีประเภทสินค้าจำนวนกว่า 80,000 รายการ และมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน...
146 ผู้เข้าชม

Become an SE Mentor

หากคุณมีไฟ มีจิตอาสาและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาด /ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล / ด้านกฎหมาย / ด้านบัญชีการเงิน มากกว่า 5 ปี ด้านใดด้านหนึ่ง SET ขอเชิญจิตอาสามาแชร์ความดี ความเก่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนส...
555 ผู้เข้าชม

สาระน่ารู้จากงาน SET Social Impact Day 2016

สาระน่ารู้ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากงาน SET Social Impact Day 2016
1672 ผู้เข้าชม