Impact News

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม พบกันในงานผ้าเปลี่ยนโลก 28 – 30 มิถุนายน นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาจากฝีมือช...
98 ผู้เข้าชม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายน นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุ...
122 ผู้เข้าชม

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่...
129 ผู้เข้าชม

“SET ร่วมกับ MBK Center ผนึกธุรกิจเพื่อสังคมในงานผ้าเปลี่ยนโลก”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญา...
271 ผู้เข้าชม

ความสำเร็จของ ศูนย์ข่าวสีเขียว ใน APEC 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และพันธมิตรด้านการสื่อสาร (APEC Communication Partner) นำโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” มาสนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค ณ พื้นที่ “ศ...
11 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูศักยภาพบริษัทจดทะเบียนไทย ตอกย้ำความเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในการประชุมเอเปค 2565 พร้อมจับมือกระทรวงการต่างประเทศและพันธมิตร ขับเคลื่อนส...
207 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SE Gym Showcase : อะกีกคัลเจอร์

“อะกีกคัลเจอร์” เชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค พัฒนาพื้นที่เมืองสีเขียว แหล่งเรียนรู้การเกษตรสำหรับคนเมือง มองหาพันธมิตรพัฒนาแนวคิด The Farm Concept
296 ผู้เข้าชม

Care The Bear, Care The World

6 แนวทางลดโลกร้อนที่ทำตามได้จริงเมื่อต้องจัดอีเวนต์ โดยโครงการ Care the Bear ที่ทำให้การจัดกิจกรรมลดขยะได้มหาศาล คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังค...
138 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day -SC Grand

SC Grand ธุรกิจสิ่งทอ ที่มุ่งแก้ปัญหาการสร้างมลภาวะของอุตสาหกรรมแฟชั่น
700 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม

พัฒนา “ข้าวหอมยั่งยืน” เพื่อผู้บริโภคถ่ายทอดองค์ความรู้สร้าง “โคตรชาวนา” ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
1061 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Dairy home

แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เดินหน้าสู่ Circular Economy เต็มรูปแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2521 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Power Up

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ให้สามารถเข็นรถวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุขึ้นบนตัวรถได้ ไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้โดยสารสะดวกต่อผู้ใช้งาน
960 ผู้เข้าชม