Impact News

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่...
73 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Climate Crisis: Time to Reduce” เพื่อดึงรั้งนาฬิกาแห่งหายนะของสิ่งแวดล้อม ให้หมุนกลับสู่สมดุล และร่วมเชิดชูองค์กรภาคธุรกิจ ภาคสังคม ที่เป็นแนวร่วมนักลด “ลด-เพื่อ-โ...
334 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม พบกันในงานผ้าเปลี่ยนโลก 28 – 30 มิถุนายน นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาจากฝีมือช...
180 ผู้เข้าชม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายน นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุ...
204 ผู้เข้าชม

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่...
205 ผู้เข้าชม

“SET ร่วมกับ MBK Center ผนึกธุรกิจเพื่อสังคมในงานผ้าเปลี่ยนโลก”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญา...
384 ผู้เข้าชม

Impact Articles

เปิดลงทะเบียน SE101 Chapter 4 Basic Law for Social Entrepreneurs

เปิดลงทะเบียน SE101 Chapter 4 Basic Law for Social Entrepreneurs ที่นั่งมีจำกัด 60 ที่นั่ง Click เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียน
1221 ผู้เข้าชม

ดิศปนัดดา setsocialimpactday

.
952 ผู้เข้าชม

siamorganic setsocialimpactday

.
825 ผู้เข้าชม

LPN setsocialimpactday

.
829 ผู้เข้าชม

ชุดของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2560 จาก JASBERRY Co.,Ltd.

ชุดของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2560 จาก JASBERRY Co.,Ltd.
712 ผู้เข้าชม

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย

ปัจจุบนตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tumbon One Product) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงรวมกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีประเภทสินค้าจำนวนกว่า 80,000 รายการ และมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน...
187 ผู้เข้าชม