Impact News

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "“บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability) พร้อมนำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ช่วยแก้ปัญ...
32 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จั...
52 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
59 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่าย ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมบริเวณชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงสินค้าในงานมหกรรมเชื่อมความพันธ์ไทย -มาเลเซีย - สิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือและเป็นที่รู้จัก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ Co- creation เมื่อวันที่ 1 ธันว...
0 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่...
254 ผู้เข้าชม

Impact Articles

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment 2016
1287 ผู้เข้าชม

192 ประเทศทั่วโลก เตรียมจัดวันดินโลก รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงาน "วันดินโลก" พร้อม 192 ประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนาดิน"
1754 ผู้เข้าชม

ประโยชน์ที่ SE จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact

สำหรับโครงการ SET Social Impact ตอนนี้มี SE สนใจและลงทะเบียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะ (กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ) สำหรับประโยชน์ต่างๆในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิมโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่าง SE...
1275 ผู้เข้าชม

การอบรม SE101 Chapter 7 Social Impact Assessment เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59

การอบรม SE 101 Chapter 7 Social Impact Assessment เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59
1320 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ 9 ตุลาคม 2559

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ คลองเตย
1280 ผู้เข้าชม