Impact News

ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติจาก 9 เวทีเสวนาในงาน "ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ระหว่างวัน 22 - 25 ก.ย.2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอ...
13 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรี เปิดตัวประติมากรรม ‘วาฬ’ ต่อยอดโครงการ Care the Whale

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวประติมากรรม 'วาฬ' ...
107 ผู้เข้าชม

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเข้าสู่ปีที่ 48 ในการดำเนินบทบาทเป็นแหล่งลงทุนสำหรับผู้มีเงินออม และแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจ
106 ผู้เข้าชม

Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต

ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดี โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ในจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ลีฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น หนึ่งใน Social Enterprise ภายใต้เครือข่า...
174 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day The Impact Opportunity1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Social Business Matching Day : The Impact Opportunity#1 เป็นครั้งแรก ระหว่าง 24-25 กุมภาพัน...
152 ผู้เข้าชม

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

กิจกรรมไอติม ชิมความสุข Family Building

กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ให้คนในครอบครัว ด้วยการเรียนรู้ธรรมะจากชีวิต รู้จักตนเอง รู้จักคนที่รัก และรู้จักเพื่อนใหม่ ผ่านเกมส์และความสนุกสนาน ภายใต้กิจกรรมนี้ ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ร...
159 ผู้เข้าชม

ASIAN FORUM ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

20-21 September 2016 Kempinski Hotel, Nay Pyi Taw, Myanmar
194 ผู้เข้าชม

ข่าว3มิติ รายงานข่าวการจัดงาน SET Social Impact Day 2016

ข่าว 3 มิติ ออกอกาศวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 รายงานข่าวการเจัดงาน SET Social Impact Day 2016 เชื่อมพลังธุรกิจพัฒนาสังคม
151 ผู้เข้าชม

ตลท.เปิดมหกรรมความดี 2016 เชื่อมพลังภาคธุรกิจและสังคมร่วมสร้าง Social Impact

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ดำเนินโครงการ SET Social Impact ขึ้น เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมให้มาพบและร่วมมือก...
1068 ผู้เข้าชม

บรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016

ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
1017 ผู้เข้าชม

เชิญชวนร่วมงาน SET Social Impact Day 2016

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวน บจ. เครือข่ายภาคธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมความดี” SET Social Impact Day 2016
1120 ผู้เข้าชม