องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

เต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Fulfill.Is. Social Mover) สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  ปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก  ให้กับ นักเรียน  ชุมชน สังคม  และท้องถิ่น  ในการรับมือและป้องกันสุขภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้การที่จะแก้ไขปัญหาต้นเหตุของการฝุ่นควัน

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

เต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Fulfill.Is. Social Mover) สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  ปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก  ให้กับ นักเรียน  ชุมชน สังคม  และท้องถิ่น  ในการรับมือและป้องกันสุขภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้การที่จะแก้ไขปัญหาต้นเหตุของการฝุ่นควัน

 

567 ผู้เข้าชม

WISHULADA

WISHULADA(วิชชุลดา) เราคือ Social Activist Artist  เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่า และทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง วิชชุลดา คือศิลปินที่ต้องการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนได้หมุนเวียนใช้ซ้ำ วัสดุเหลือใช้รอบตัว อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เราเชื่อว่าพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่คิดและดีไซน์กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางให้เหลือเศษน้อยที่สุด จนถึงปลายทางที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำ จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และสนับสนุนกลุ่มคนทำงานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพราะปัญหาขยะ เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ด้วยคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทุกคน และทุกอาชีพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

WISHULADA

WISHULADA(วิชชุลดา) เราคือ Social Activist Artist  เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่า และทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง วิชชุลดา คือศิลปินที่ต้องการกระตุ้นสังคมโดยใช้ศิลปะเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนได้หมุนเวียนใช้ซ้ำ วัสดุเหลือใช้รอบตัว อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เราเชื่อว่าพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่คิดและดีไซน์กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางให้เหลือเศษน้อยที่สุด จนถึงปลายทางที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำ จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และสนับสนุนกลุ่มคนทำงานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพราะปัญหาขยะ เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ด้วยคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทุกคน และทุกอาชีพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

866 ผู้เข้าชม

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay , Eco_Farm_DD

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นบริษัทเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน เครือข่ายคนกล้า และโครงการคนกล้าคืนถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีวิถีเกษตรยั่งยืน พึ่งตนเองได้ ด้วยการ มีอยู่ มีกิน เป็นพื้นฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับมีทักษะในด้านเกษตรกรรม โดย บริษัท ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจ คือ Gla:D_Academy, Gla:D_Market, Gla:D_FarmStay , Eco_Farm_DD

5,371 ผู้เข้าชม

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

-ร่วมทาง ก้าวข้าม เพื่อสุขภาพจิต ชีวิตที่ดีกว่า-

เราเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

และเพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านจิตเวช

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

-ร่วมทาง ก้าวข้าม เพื่อสุขภาพจิต ชีวิตที่ดีกว่า-

เราเชื่อว่า "มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช"

ลิฟวิ่งจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่า มีความหมาย ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

และเพื่อเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านจิตเวช

4,296 ผู้เข้าชม

บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

Go Mamma เราคือ ผู้ให้บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งบริการส่งเที่ยวเดียว รอรับกลับ และบริการผู้ดูแลติดตาม โดยการให้บริการเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานมั่นใจ เช่น การคัดเลือกผู้ขับขี่ การอบรมผู้ขับขี่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ ระบบแจ้งพิกัดและสถานะการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคม อันได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ จากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 2. ลดภาระลูกหลาน ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน (Work life balance)

บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

Go Mamma เราคือ ผู้ให้บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งบริการส่งเที่ยวเดียว รอรับกลับ และบริการผู้ดูแลติดตาม โดยการให้บริการเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานมั่นใจ เช่น การคัดเลือกผู้ขับขี่ การอบรมผู้ขับขี่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ ระบบแจ้งพิกัดและสถานะการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคม อันได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ จากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 2. ลดภาระลูกหลาน ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน (Work life balance)

2,031 ผู้เข้าชม
301,965 ผู้เข้าชม