องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

โวลันทิสต์ : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

 

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ

  • ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ
  • ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ซึ่งจากการทำมา 10 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็กที่เหลือ “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 50 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

แต่เพราะเราต้องการช่วยเด็กให้ได้ครบทุกกลุ่ม เพื่อขยับไปยังเป้าที่ 2 

ซึ่งเด็กหลายคนก็ยังไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันเราก็พบว่าอาสาสมัครชาวไทยที่เก่งภาษาจำนวนมากพร้อมที่จะช่วยเด็กไทยเรา เพียงแค่เงื่อนไขเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

เราจึงคิดริเริ่มโครงการ Voluntour "Beyond the travel" ขึ้นมาบนพื้นฐานความสุข เพราะอยากให้เด็กมีภาพจำที่ดี และ มีความสุข เพื่อให้เขาได้กลับมาร่วมโครงการเราอย่างต่อเนื่องเพราะเด็กคือตัวแทนของโลกอนาคต เมื่อเด็กเราสื่อสารกับคนอื่นๆในโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมทำให้โอกาสของความเข้าใจกันย่อมมีมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการค้า การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งต่างมุ่งไปสู่การเลี้ยงชีพที่ดี สามารถหาเลี้ยงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความยั่งยืนในสังคมได้ในที่สุด

ส่วนในเชิงคุณภาพ ภายในปี 2566 จะผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน โดยเน้นคำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆ

และนอกจากนั้นด้วยทักษะในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ ธุรกิจเพื่อสังคม ทางเราจึงได้โอกาสในการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะด้านการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน มาตั้งแต่ปี 2563

The Voluntist (Volunteer English Bangkok) has been founded, more than 10 years ago, by the combined efforts of many foundations, most importantly the Thongtot foundation. We hold three goals in mind: bolstering education, creating simple language models for primary schoolers to learn, and for children to learn from native speakers, with the native speakers being tourists, who will teach in schools of 500 students or less (approximated 28,000 schools countrywide), and stay in specially-priced hotel rooms or homestays. Our current goals are encouraging children to speak English and finding inspirations for them to speak English. For 6 years, this worked exceptionally well, with the front students getting better grades and all students finding more courage to speak English to teachers. We have been in touch with over 50 schools and 100+ volunteer teachers. We want all kinds of children to improve in speaking English, but we saw that the children didn’t like learning in classrooms and found out many linguistically-talented Thai volunteers with timing conflicts, so we developed the “Voluntour: beyond the travel” campaign because we want children to enjoy learning English, and become volunteers themselves to spread the joy of learning English and promote the longevity of society.

Since 2018 , We set up the new approching method to help the village in rural area by using the volunteer work and our social business experience. We did the coaching work to 20+ villages then we created the new name of our organization from Volunteer English Bangkok to be Voluntist.

We are using VOLUNTOUR Idea to be the main concept to help many villages including NAN , Bang Ka Chao , Chai Nat , Bang Pa In , Kudee chin , etc.

PS : We will launch new version of VOLUNTOUR very soon. It will be the combination of the economic development and English skill development  :)

โวลันทิสต์  : โครงการ โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

 

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ

  • ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ
  • ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ซึ่งจากการทำมา 10 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็กที่เหลือ “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 50 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

แต่เพราะเราต้องการช่วยเด็กให้ได้ครบทุกกลุ่ม เพื่อขยับไปยังเป้าที่ 2 

ซึ่งเด็กหลายคนก็ยังไม่ชอบการเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันเราก็พบว่าอาสาสมัครชาวไทยที่เก่งภาษาจำนวนมากพร้อมที่จะช่วยเด็กไทยเรา เพียงแค่เงื่อนไขเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

เราจึงคิดริเริ่มโครงการ Voluntour "Beyond the travel" ขึ้นมาบนพื้นฐานความสุข เพราะอยากให้เด็กมีภาพจำที่ดี และ มีความสุข เพื่อให้เขาได้กลับมาร่วมโครงการเราอย่างต่อเนื่องเพราะเด็กคือตัวแทนของโลกอนาคต เมื่อเด็กเราสื่อสารกับคนอื่นๆในโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมทำให้โอกาสของความเข้าใจกันย่อมมีมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการค้า การเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งต่างมุ่งไปสู่การเลี้ยงชีพที่ดี สามารถหาเลี้ยงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความยั่งยืนในสังคมได้ในที่สุด

ส่วนในเชิงคุณภาพ ภายในปี 2566 จะผลิตสื่อที่ใช้ในการสอนในโรงเรียน โดยเน้นคำศัพท์และโครงสร้างประโยคง่ายๆ

และนอกจากนั้นด้วยทักษะในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร และ ธุรกิจเพื่อสังคม ทางเราจึงได้โอกาสในการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะด้านการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน มาตั้งแต่ปี 2563

The Voluntist (Volunteer English Bangkok) has been founded, more than 10 years ago, by the combined efforts of many foundations, most importantly the Thongtot foundation. We hold three goals in mind: bolstering education, creating simple language models for primary schoolers to learn, and for children to learn from native speakers, with the native speakers being tourists, who will teach in schools of 500 students or less (approximated 28,000 schools countrywide), and stay in specially-priced hotel rooms or homestays. Our current goals are encouraging children to speak English and finding inspirations for them to speak English. For 6 years, this worked exceptionally well, with the front students getting better grades and all students finding more courage to speak English to teachers. We have been in touch with over 50 schools and 100+ volunteer teachers. We want all kinds of children to improve in speaking English, but we saw that the children didn’t like learning in classrooms and found out many linguistically-talented Thai volunteers with timing conflicts, so we developed the “Voluntour: beyond the travel” campaign because we want children to enjoy learning English, and become volunteers themselves to spread the joy of learning English and promote the longevity of society.

Since 2018 , We set up the new approching method to help the village in rural area by using the volunteer work and our social business experience. We did the coaching work to 20+ villages then we created the new name of our organization from Volunteer English Bangkok to be Voluntist.

We are using VOLUNTOUR Idea to be the main concept to help many villages including NAN , Bang Ka Chao , Chai Nat , Bang Pa In , Kudee chin , etc.

PS : We will launch new version of VOLUNTOUR very soon. It will be the combination of the economic development and English skill development  :)

2,845 ผู้เข้าชม

ห้างหุ้นส่วนจำกกัด เจริญไตรภพ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา ลดปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และการปล่อยคาร์บอนจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกกัด เจริญไตรภพ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา ลดปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และการปล่อยคาร์บอนจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
267 ผู้เข้าชม

พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม

ฟาร์มชุมชน เกษตรแบบผสมผสาน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่มีชุมชนเป็นฐาน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ZERO WASTE CONCEPT เป็นกรอบในการทำงาน เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาแบบองค์รวม ตาม LIVING STANDARDS FRAMEWORK

พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม

ฟาร์มชุมชน เกษตรแบบผสมผสาน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ที่มีชุมชนเป็นฐาน ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ZERO WASTE CONCEPT เป็นกรอบในการทำงาน เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาแบบองค์รวม ตาม LIVING STANDARDS FRAMEWORK

316 ผู้เข้าชม

บริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ช จำกัด

เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านการฟื้นฟูป่า และ บริการภาคสนามครบวงจรเรื่องการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เช่น บริการปลูกป่า การคัดเลือกชนิดพรรณไม้ การติดตามผลหลังการปลูก รวมถึงบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูโดยเฉพาะ ทำให้เราโดดเด่นในเรื่องขององค์ความรู้เฉพาะด้านและสามารถวัดผลได้จริง

บริษัท เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ช จำกัด

เดอะ เน็กซ์ ฟอเร็ซ เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาในด้านการฟื้นฟูป่า และ บริการภาคสนามครบวงจรเรื่องการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เช่น บริการปลูกป่า การคัดเลือกชนิดพรรณไม้ การติดตามผลหลังการปลูก รวมถึงบริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูโดยเฉพาะ ทำให้เราโดดเด่นในเรื่องขององค์ความรู้เฉพาะด้านและสามารถวัดผลได้จริง

287 ผู้เข้าชม

ไร่ปลูกฝันปันรัก

ไร่ปลูกฝันปันรัก จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชด้วยเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้ศาสตร์พระราชา และกระบวนการฟื้นฟูหลักสูตร Peer Support court ของ พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช คืนสู่สุภาภาวะ ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา บนพื้นที่ 49 ไร่

ไร่ปลูกฝันปันรัก

ไร่ปลูกฝันปันรัก จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชด้วยเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้ศาสตร์พระราชา และกระบวนการฟื้นฟูหลักสูตร Peer Support court ของ พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช คืนสู่สุภาภาวะ ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา บนพื้นที่ 49 ไร่

1,111 ผู้เข้าชม
369,282 ผู้เข้าชม