องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

คราฟท์ เดอ คัว

ร้าน Craft de Quarr เป็นร้านฝากขายสินค้าหัตถกรรมจากชุมชน โดยการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหางานหัตถศิลป์จากชนเผ่าต่างๆเริ่มหายไป โยการทำงานร่วมกันระหว่าง local designerกับทางผู้ผลิตในชุมชน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถนำมาฝากขายที่ร้านได้
คราฟท์ เดอ คัว
ร้าน Craft de Quarr เป็นร้านฝากขายสินค้าหัตถกรรมจากชุมชน โดยการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหางานหัตถศิลป์จากชนเผ่าต่างๆเริ่มหายไป โยการทำงานร่วมกันระหว่าง local designerกับทางผู้ผลิตในชุมชน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถนำมาฝากขายที่ร้านได้
1,829 ผู้เข้าชม

ธิงค์ โซเชียล จำกัด

SharityBox.com เป็น Online Action Platform เพื่อการกุศล ที่จัดตั้งขึ้นสำหรับจัดกิจกรรมการประมูลในโลกออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรม CSR ในโลกออนไลน์ และช่วยเหลือให้ศิลปินงาน Craft ในชนบทที่ห่างไกล ให้มีรายได้แบบยั่งยืน และเป็นพื้นที่กลางสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงกำไร ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้นำเสนอโครงการดีๆ เพื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งปันความสุขและเรื่องราวดีๆ ร่วมกัน โดยทุกการประมูลจะแบ่งปันรายได้ ไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ
ธิงค์ โซเชียล จำกัด
SharityBox.com เป็น Online Action Platform เพื่อการกุศล ที่จัดตั้งขึ้นสำหรับจัดกิจกรรมการประมูลในโลกออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรม CSR ในโลกออนไลน์ และช่วยเหลือให้ศิลปินงาน Craft ในชนบทที่ห่างไกล ให้มีรายได้แบบยั่งยืน และเป็นพื้นที่กลางสำหรับมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงกำไร ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้นำเสนอโครงการดีๆ เพื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งปันความสุขและเรื่องราวดีๆ ร่วมกัน โดยทุกการประมูลจะแบ่งปันรายได้ ไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ
1,139 ผู้เข้าชม

บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด

บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด ทำตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตกรปรับเปลี่ยนวิถีผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์
บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด
บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด ทำตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตกรปรับเปลี่ยนวิถีผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์
877 ผู้เข้าชม

ทองสิริ ผ้าคราม

ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ทอมือและแปรรูป เนื้อนุ่มใส่สบาย สีไม่ตก สร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชน งานสร้างคน คนสร้างงาน สร้างสังคมที่ยั่งยืน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์ Thongsiri Indigo Blue. (ทองสิริ ผ้าคราม)
ทองสิริ ผ้าคราม
ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ทอมือและแปรรูป เนื้อนุ่มใส่สบาย สีไม่ตก สร้างสรรค์งานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชน งานสร้างคน คนสร้างงาน สร้างสังคมที่ยั่งยืน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์ Thongsiri Indigo Blue. (ทองสิริ ผ้าคราม)
1,391 ผู้เข้าชม

Fabric art

Fabri cart เป็นสินค้าที่ประดิษฐ์จากเศษผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำเป็นที่ติดตู้เย็น เป็นรูปสัตว์ต่างต่าง ป็นขอวที่ระลึก กลุ่มที่เราทำงานด้วยคือ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ในชุมชน จ. ปทุมธานี ร่วมถึงผู้ต้องขัง ฝ้ายจ๋ายาใจ เป็นผ้าห่มนวมฝ้าย เราปลูกฝ้ายเองในครอบครัว เป็นฝ้ายปลอดสารเคมี ทำกันใต้ถุนบ้าน โดยมีแม่ ญาติญาติ พี่พี่น้องน้อง ทำงานร่วมกัน อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
Fabric art
Fabri cart เป็นสินค้าที่ประดิษฐ์จากเศษผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำเป็นที่ติดตู้เย็น เป็นรูปสัตว์ต่างต่าง ป็นขอวที่ระลึก กลุ่มที่เราทำงานด้วยคือ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ในชุมชน จ. ปทุมธานี ร่วมถึงผู้ต้องขัง ฝ้ายจ๋ายาใจ เป็นผ้าห่มนวมฝ้าย เราปลูกฝ้ายเองในครอบครัว เป็นฝ้ายปลอดสารเคมี ทำกันใต้ถุนบ้าน โดยมีแม่ ญาติญาติ พี่พี่น้องน้อง ทำงานร่วมกัน อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
421 ผู้เข้าชม
302,037 ผู้เข้าชม