องค์กรภาคสังคม

ImpactCreator

ภาคสังคม

ธุรกิจที่เริ่มต้นบนความแตกต่าง ...
เริ่มต้นจาก ความตั้งใจ จากใจที่อยากเห็นโลกนี้ดีกว่าเดิม
เริ่มต้นจาก การแบ่งปัน การส่งต่อโอกาสให้กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืช
เริ่มต้นจาก ความกล้า แม้จะเริ่มจากเสียงของคนๆ เดียว หรือคนกลุ่มเดียว
เริ่มต้นจาก ความเชื่อ ในพลังของความดี ณ วันนี้ เราเชิดชูทุกความดี เรามองหาแนวร่วม คนที่คิดเหมือนๆ เรา คนที่อยากสร้างปรากฎการณ์ด้านดีให้กับโลกใบนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า “ความดี ยังไงก็คือ ความดี” เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อ ชวนทุกคนมาต่อยอด เพราะสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นดีกัน....
"

RelationFlip

Relationflip : For the better version of your organization เราสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสมดุลย์ในทุกๆด้าน ผ่าน กระบวนการ RF Analytical Counselling เพราะเชื่อว่าหากเราทำให้พนักงานทุกๆในองค์กรมีความสุขและมีศัยภาพในการทำงานที่มีสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการเจริญเติบโตขององค์กร และความสุขอย่างยั่งยืนทางสังคมในอนาคต

RelationFlip

Relationflip : For the better version of your organization เราสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสมดุลย์ในทุกๆด้าน ผ่าน กระบวนการ RF Analytical Counselling เพราะเชื่อว่าหากเราทำให้พนักงานทุกๆในองค์กรมีความสุขและมีศัยภาพในการทำงานที่มีสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงการเจริญเติบโตขององค์กร และความสุขอย่างยั่งยืนทางสังคมในอนาคต

3,929 ผู้เข้าชม

ฟล็อค เลิร์นนิ่ง

1. สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดย พ่อแม่ องค์กร เพื่อครอบครัวที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างให้เด็กมี Abilities to live และ Abilities to Learn ในโลกที่ผันผวน 2. ออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ให้กับ พ่อแม่ เด็ก ครอบครัว องค์กร หรือการศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น workshop, event, และ edtech (Education Technology)
ฟล็อค เลิร์นนิ่ง
1. สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดย พ่อแม่ องค์กร เพื่อครอบครัวที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างให้เด็กมี Abilities to live และ Abilities to Learn ในโลกที่ผันผวน 2. ออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ให้กับ พ่อแม่ เด็ก ครอบครัว องค์กร หรือการศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น workshop, event, และ edtech (Education Technology)
500 ผู้เข้าชม

โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ และ ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป ซึ่งจากการทำมา 6 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็ก “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 30 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ และ ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป ซึ่งจากการทำมา 6 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็ก “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 30 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

1,810 ผู้เข้าชม

บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีกระบวนการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ แจสเบอร์รี่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวแจสเบอร์รี่ ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่ พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น

บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีกระบวนการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ แจสเบอร์รี่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวแจสเบอร์รี่ ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่ พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น

10,395 ผู้เข้าชม

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดธรรมชาติ 100% เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กลับสมาชิกกลุ่ม พร้อมนำอาชีพดั้งเดิมที่เคยสร้างรายได้หลักให้คนในชุมชนกลับคืนมา นอกจากน้ำตาลโตนดแปรรูปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อย รวมถึงเติมในการทำของหวานและมื้ออาหารแล้วช่วยให้อร่อยขึ้นแล้ว น้ำตาลโตนดยังดีต่อสุขภาพ เพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ทุกการสนับสนุนโดยซื้อผลิตภัณฑ์ จะเป็นการคืนความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย ย้อนไปเกือบ 30 ปีก่อน บ้านจะรังขึ้นชื่อในเรื่องน้ำตาลโตนดที่มีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ ทำให้น้ำตาลโตนดที่นี่มีคนมารับซื้อถึงชุมชน ส่งขายกว่า 2 ตันต่อสัปดาห์ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้คนภายนอกที่เคยมารับซื้อน้ำตาลโตนดไม่เข้ามาที่ชุมชนอีกเลย คนในชุมชนโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จึงออกไปเป็นแรงงานนอกชุมชน มีคุณภาพชีวิตต่ำ ยิ่งกว่านั้นเงินที่หามาก็ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เมื่อไม่มีรายได้ที่เพียงพอ สมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ - แม่บ้านต้องทำงานรับจ้างได้ค่าแรงเพียงไม่กี่สิบบาทต่อวัน - เยาวชนไม่มีโอกาสเรียนสูงตามที่ต้องการ บางรายมีปัญหายาเสพติด - ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพราะต้องช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว - ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลเริ่มสูญหายเพราะขาดผู้รับถ่ายทอด - ต้นตาลโตนดบางส่วนถูกตัดขายในราคาไม่กี่ร้อยบาท ทัั้งที่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาล คนรุ่นใหม่ในชุมชนมองเห็นปัญหานี้ และเชื่อว่าทางออกคือ การนำอาชีพทำน้ำตาลโตนดกลับคืนมา โดยการทำงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปราชญ์ชุมชน และสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดธรรมชาติ 100% เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กลับสมาชิกกลุ่ม พร้อมนำอาชีพดั้งเดิมที่เคยสร้างรายได้หลักให้คนในชุมชนกลับคืนมา นอกจากน้ำตาลโตนดแปรรูปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อย รวมถึงเติมในการทำของหวานและมื้ออาหารแล้วช่วยให้อร่อยขึ้นแล้ว น้ำตาลโตนดยังดีต่อสุขภาพ เพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ทุกการสนับสนุนโดยซื้อผลิตภัณฑ์ จะเป็นการคืนความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย ย้อนไปเกือบ 30 ปีก่อน บ้านจะรังขึ้นชื่อในเรื่องน้ำตาลโตนดที่มีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ ทำให้น้ำตาลโตนดที่นี่มีคนมารับซื้อถึงชุมชน ส่งขายกว่า 2 ตันต่อสัปดาห์ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้คนภายนอกที่เคยมารับซื้อน้ำตาลโตนดไม่เข้ามาที่ชุมชนอีกเลย คนในชุมชนโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จึงออกไปเป็นแรงงานนอกชุมชน มีคุณภาพชีวิตต่ำ ยิ่งกว่านั้นเงินที่หามาก็ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เมื่อไม่มีรายได้ที่เพียงพอ สมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ - แม่บ้านต้องทำงานรับจ้างได้ค่าแรงเพียงไม่กี่สิบบาทต่อวัน - เยาวชนไม่มีโอกาสเรียนสูงตามที่ต้องการ บางรายมีปัญหายาเสพติด - ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพราะต้องช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว - ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลเริ่มสูญหายเพราะขาดผู้รับถ่ายทอด - ต้นตาลโตนดบางส่วนถูกตัดขายในราคาไม่กี่ร้อยบาท ทัั้งที่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาล คนรุ่นใหม่ในชุมชนมองเห็นปัญหานี้ และเชื่อว่าทางออกคือ การนำอาชีพทำน้ำตาลโตนดกลับคืนมา โดยการทำงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปราชญ์ชุมชน และสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำตาลโตนด

3,776 ผู้เข้าชม
301,986 ผู้เข้าชม