Impact News

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่...
73 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Climate Crisis: Time to Reduce” เพื่อดึงรั้งนาฬิกาแห่งหายนะของสิ่งแวดล้อม ให้หมุนกลับสู่สมดุล และร่วมเชิดชูองค์กรภาคธุรกิจ ภาคสังคม ที่เป็นแนวร่วมนักลด “ลด-เพื่อ-โ...
336 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม พบกันในงานผ้าเปลี่ยนโลก 28 – 30 มิถุนายน นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาจากฝีมือช...
182 ผู้เข้าชม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายน นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุ...
206 ผู้เข้าชม

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่...
206 ผู้เข้าชม

“SET ร่วมกับ MBK Center ผนึกธุรกิจเพื่อสังคมในงานผ้าเปลี่ยนโลก”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผนึกพลังธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ผ้าท้องถิ่นไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญา...
388 ผู้เข้าชม

Impact Articles

บรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016

ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
1219 ผู้เข้าชม

เชิญชวนร่วมงาน SET Social Impact Day 2016

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวน บจ. เครือข่ายภาคธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมความดี” SET Social Impact Day 2016
1377 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Day 2016

มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
2069 ผู้เข้าชม

Creative Citizen Talk 2016

ร่วมฟัง 10 แนวคิดการเปลี่นแปลงสังคมจากเหล่าพลเมืองสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
1732 ผู้เข้าชม

Social Innovation for Social Enterprise

เวทีนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดจากมุมมองของนักวิชาการและวิชาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมใ...
1258 ผู้เข้าชม

หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนับสนุน

มติ ครม. 15 มีนาคม 2559 รัฐบาลมีนโยบายสนุนกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน
1498 ผู้เข้าชม