ศูนย์รวมความรู้ด้าน SocialImpact

ImpactViewfinder

ศูนย์รวมความรู้และแหล่งความรู้

" ความรู้ เหมือนจับต้องยาก แต่ทำให้จับต้องได้ ด้วยการนำมาปฏิบัติ
รูปธรรมแห่งความดี เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังแสวงหา พื้นที่นี้จึงเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ เรื่องน่ารู้ การประดิษฐ์ คิดค้น มุมความรู้ และสถาบันความรู้ที่เป็นพันธมิตร ที่ร่วมนำเสนอ ฝึกอบรม บ่มเพาะ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
"

 3070
ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

หนึ่งในโครงการ SET Social Impact Platform ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 700 คน จากกลุ่มผู้หญิง 56 กลุ่มในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
36 ผู้เข้าชม
แฮปปี้ฟาร์มเมอร์ส (HappyFarmers) สร้างโอกาสการค้าให้เกษตรกรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Platform แพลตฟอร์มแฮปปี้ ฟาร์มเมอร์ส ทำธุรกิจ Online Farmers Market ที่ช่วยให้เกษตรกรอินทรีย์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เข้าถึงตลาดได้ง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำหน่าย Social Products เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนเกษตรกร ทำให้การอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นมีผลช่วยลดปัญหาสังคม ควบคู่การสร้าง Crowd Funding Platform for Thai Farmers ในอนาคตจะเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปและองค์กรสามารถลงทุนและหวังผลตอบแทนได้จริง ในขณะที่เกษตรกรจะเลือกใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหาแหล่งเงินทุน
32 ผู้เข้าชม
SHE: Social Health Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากภาครัฐหลายหน่วยงาน รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านโครงการ SET Social Impact Platform SHE ก่อตั้งโดยนพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเปิดบ้านกึ่งวิถี “บ้านเธอ” เพื่อเป็นที่พักอาศัยของนักโทษหญิงหลังพ้นโทษ โดยให้โอกาสสตรีที่ขาดโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในสังคม มาฝึกอบรมบริการนวดบำบัดอาการ Office Syndrome ด้วยการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการเองเมื่อพร้อมอีกด้วย
21 ผู้เข้าชม
PLANT: D "สวนผักอินทรีย์" ธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ ที่เข้าร่วมงาน SET social impact Day 2017 ซึ่งถือกำเนิดจากปัญหาที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ไม่มีรายได้ และขาดกิจกรรม ด้วยแนวคิดอยากสร้างกิจกรรมและสร้างงานให้ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งผู้คนในสังคมจะได้บริโภคผักที่ปลอดภัย จากกระบวนการอินทรีย์ธรรมชาติปลอดสารเคมีในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปด้วย
51 ผู้เข้าชม
ยังแฮปปี้ younghappyในท่ามกลางยุค 4.0 เราได้รู้จักกลุ่มยังแฮปปี้ (Younghappy) คอมมูนิตี้ออนไลน์เพื่อผู้สูงวัย
16 ผู้เข้าชม

แหล่งความรู้

The British Council was founded to create a friendly knowledge and understanding between the people of the UK and the wider world. We call this work cultural relations.
204 ผู้เข้าชม
Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together with partners and local communities in more than 90 countries. Oxfam works to find practical, innovative ways for people to lift themselves out of poverty and thrive.
125 ผู้เข้าชม
Thai Young Philanthropist Network (TYPN) is a network of young social-minded professionals with a shared mission to make a positive difference to Thailand.
109 ผู้เข้าชม
Nexus is a global movement to bridge communities of wealth and social entrepreneurship.
133 ผู้เข้าชม
Collaboration for the better of ASEAN's connectivity
162 ผู้เข้าชม
เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่จะมาร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
298 ผู้เข้าชม
Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems
148 ผู้เข้าชม
องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย
89 ผู้เข้าชม
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
110 ผู้เข้าชม
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยคุณค่าหลัก “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” วางบทบาทเป็นพื้นที่เปิด เน้นสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนจำนวนมากสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
111 ผู้เข้าชม
G-Lab, in association with the School of Global Studies (SGS), was founded to help social entrepreneurs turn their ideas into reality and sustain their social enterprises.
116 ผู้เข้าชม
SCSM focuses on three areas of sustainability management. 1.curriculum 2.corporate consulting 3.research
165 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์