Impact Articles

ร่วมติดตาม... นับถอยหลังประชุม COP26

COP26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบอนุสัญญาของ UNFCCC ที่มีการลงนามตั้งแต่ปี 1992 เพื่อหารือแนวทางที่แต่ละประเทศจะรับมือกับปัญหาการเปลี...
4468 ผู้เข้าชม

Climate Change Climate Care Collaboration รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

จากแนวคิดสู่การรวมพลัง ปฏิบัติ ต่อยอด และขยายผล เพื่อเป้าหมายเดียวกัน สร้างสมดุลโลก แก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน
883 ผู้เข้าชม

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ม...
971 ผู้เข้าชม

มุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดการสุขภาพใจให้เข้มแข็ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

จากปัญหาความเครียดรอบด้านที่คนไทยต้องเผชิญทั้ง การระบาดของไวรัส Covid 19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม มีข้อแนะนำและมุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจ...
1481 ผู้เข้าชม

การไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้า

Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม พื้นที่กลางของการพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าให้ผู้ป่วยจิตเวช ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถคืนสู่สภาวะได้อย่างเข้มแข็ง และการเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล...
602 ผู้เข้าชม

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + )

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + ) Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต แนะเทคนิคการออกกำลังกายสมองและจิตใจของเรา ตั้งรับกับสถานการ...
1148 ผู้เข้าชม

Work from Home แบบไม่เครียด

Work from Home แบบไม่เครียด Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต มีเคล็ดลับการปรับตัวให้ทำงานที่บ้าน หรือ work from home แบบไม่เครียดจากสถานการณ...
770 ผู้เข้าชม

อย่าปล่อยให้ปล่อยจิต เพราะ "Covid-19"

การเจ็บป่วยทั้งกายและจิตใจเป็นอุปสรรคที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ สิ่งสำคัญ "ป่วยกาย...อย่าให้ใจป่วยตาม" สถานการณ์เลวร้าย จะไม่สามารถทำร้ายเราได้เลย
615 ผู้เข้าชม

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
990 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  49611