ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

.
1114 ผู้เข้าชม
การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
299 ผู้เข้าชม
ความท้าทายในวันนี้ คือการมองให้เห็นเพื่อเข้าใจปัญหาที่เผชิญ ในวิถีเกษตรปัญหาคือความเหลื่อมล้ำ
437 ผู้เข้าชม
มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
540 ผู้เข้าชม
ในความเป็นจริงไม่มีการอนุรักษ์แบบ 100% แต่ทำอย่างไรให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้นานที่สุด
437 ผู้เข้าชม
คนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน
319 ผู้เข้าชม
ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในก...
472 ผู้เข้าชม
"Partnership for Impact Co-Creatio ออกแบบ ทางออก มหาชน"
196 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  18953