Impact Articles

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมุทิตาร่วมออกโรงทานใน กิจกรรม “ธรรมะในเมือง”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุน โครงการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก นำสับปะรด ห้วยมุ่น ของจังหวัดอุตรดิษฐ์ จำนวน 200 ลูก แจกจ่ายให้แก่สาธุชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” (เข้าพรรษา เข้าห...
1302 ผู้เข้าชม

ภาพบรรยากาศ การอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงจากโครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ริเริ่ม App: Read for the Blind และคุณชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แนะนำการอ่านหนังสือเสียงและเทคนิคต่างๆ
1243 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง” ครั้งที่ 1/2560 “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม”

ณเพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับญาติโยม สาธุชน ที่มาร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” ครั้งที่ 1/2560 “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” ทำบุญตักบาตร สวดมนต์เพื...
1534 ผู้เข้าชม

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน SET Social Impact Day 2017

งาน SET Social Impact Day 2017 Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม 32 ราย ได้นำเสนอแผนธุรกิจและการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภา...
1144 ผู้เข้าชม

สมาชิก ImpactCreatorและองค์กรภาคสังคมร่วมรับฟังแผนโครงการ SET Social Impact ปี 2560

SET Socitial Impact นำเสนอแผนโครงการ ปี 2560 ให้สมาชิก ImpactCreator และองค์กรภาคสังคม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก MCFIVA
283 ผู้เข้าชม

SET Social Impact เปิดตัวกิจกรรมเด่นๆ สำหรับสมาชิก ImpactBiz ปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับ G-Lab เชิญสมาชิก ImpactBiz และองค์กรภาคธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังแผนงานกิจกรรม SET Social Impact Platform ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มุ่งสู่ความเชื่อมโยงภาคธุรกิจ...
272 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  85127