Impact Articles

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) รับรางวัลอิสรเมธี ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขา...
1220 ผู้เข้าชม

VTR โครงการ SET เชิดชูฯ ปี 2560

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560
1554 ผู้เข้าชม

Live สด SET เชิดชูผู้ทำความดี ปี 2560

พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11
1017 ผู้เข้าชม

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2560"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 7 องค์กรเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ บุคคลและ....
1268 ผู้เข้าชม

ส่งมอบห้องสมุดต้นแบบ “Bamboo Library”

ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ Library for All และมอบ...
1537 ผู้เข้าชม

“Impact Echoes” โครงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

โดยมีบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิก ...
1555 ผู้เข้าชม

พิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติอย่างเป็นทางการ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน...
1464 ผู้เข้าชม

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ร่วมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561ภายใต้แนวคิด "เด็กสลัมนำไทยได้" และ...
1325 ผู้เข้าชม

มอบทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ศัลยกรรม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชม...
1121 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  84908