Impact Articles

Live สด SET เชิดชูผู้ทำความดี ปี 2560

พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11
969 ผู้เข้าชม

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2560"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 7 องค์กรเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ บุคคลและ....
1220 ผู้เข้าชม

ส่งมอบห้องสมุดต้นแบบ “Bamboo Library”

ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ Library for All และมอบ...
1485 ผู้เข้าชม

“Impact Echoes” โครงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

โดยมีบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิก ...
1502 ผู้เข้าชม

พิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติอย่างเป็นทางการ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน...
1337 ผู้เข้าชม

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ร่วมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561ภายใต้แนวคิด "เด็กสลัมนำไทยได้" และ...
1250 ผู้เข้าชม

มอบทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์ศัลยกรรม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชม...
1073 ผู้เข้าชม

มอบเงินบริจาค “โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ และเดินจากประตูชัยทางเข้าไปยังพระวิหาร รวมทั้งรดน้ำต้น...
1100 ผู้เข้าชม

กิจกรรม"ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล"

ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล" (ธรรมะในเมือง) ครั้งที่ 4/60 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 60...| 70767|12706|8157|8157|5647|http://www.setsocialimpact.com/upload/5647/ODDv4wOApf.png|118|14|0|NULL|0|#|1|20...
1151 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  81124