Impact Articles

มอบทุนสนับสนุน โครงการ "คอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมอบทุนสนับสนุน 1 ล้านบาท แก่...
1339 ผู้เข้าชม

งาน IMPACT DAY “เพราะการเปลี่ยนแปลง เริ่มได้จากตัวเรา”

วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 10.00 -21.00 น. ณ ลานกิจกรรม Work & Play ชั้น 1 Central Plaza Grand Rama 9
705 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 24 บจ. ต้นแบบดำเนินธุรกิจยั่งยืน

แสดงความยินดี แก่ 5 บจ. ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน...
1067 ผู้เข้าชม

สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน

บจ. กว่า 600 บริษัท ล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทย...
1200 ผู้เข้าชม

Showcase สานพลังบริษัทจดทะเบียน

โครงการพัฒนาเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนไทย
1029 ผู้เข้าชม

งาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ร่วมเสวนา “Social Responsibilities : เรื่องที่ต้องอยู่ใน DNA ของ บจ.” และ...
1192 ผู้เข้าชม

งาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษใน...
1115 ผู้เข้าชม

ประกาศรายชื่อ 65 บจ. Thailand Sustainability Investment

หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 เพิ่มขึ้น 14 บริษัท จากปี 2559 ที่มีจำนวน 51 บริษัท
1386 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ในโครงการสำนักงานสีเขียว 
1412 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  85110