Impact News & Activities

เสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อ...
441 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่...
591 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 3 “Body Fit & Firm”

เรียนรู้แบบการดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย แก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ที่ทำให้ไม่สามารถไปถึง....
634 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 2 “Burn Fat”

เรียนรู้แบบการหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน วาง....
518 ผู้เข้าชม

เปิดโครงการ “Care the Bear” ลดสภาวะโลกร้อน

โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อน ....
1716 ผู้เข้าชม

การยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise คือ ? คกส.คือ ? วิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรังรองกิจการเพื่อสังคม
3132 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Bear

ลดคาร์บอนจาก Event ลดโลกร้อน พวกเราช่วยกันง่ายนิดเดียว
8804 ผู้เข้าชม

เทเบิลเทนนิสการกุศล “SET Table Tennis Championship 2018”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสการกุศล “SET Table Tennis Championship 2018” ชิงถ้วย...
1234 ผู้เข้าชม

เสวนา “Kick off Social Enterprise”

พิธีเปิดเสวนา “Kick off Social Enterprise : SE” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน...
720 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  21998