Impact Articles

GYM Talk “Fintech vs Social Startup... Lesson Learned...”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมต่อเนื่องในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” จัดกิจกรรมให้ความรู้พิเศษ ในหัวข้อ “Fintech vs Social Startup... Lesson Learned...” เรียนรู้เส้นท...
531 ผู้เข้าชม

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) พร้อมทั้งรับรางวัล Carbon Neutral Event จากงาน ....
660 ผู้เข้าชม

แถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้...
609 ผู้เข้าชม

โครงการ สินเชื่อพิเศษสำหรับ Social Enterprise และ SMEs

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ SME Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการ สินเชื่อพิเศษสำหรับ Social Enterprise และ SMEs เพิ่มโอกาสในการ...
529 ผู้เข้าชม

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" แสดงธรรมโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จาก ...
623 ผู้เข้าชม

พม. รับรองกิจการเพื่อสังคมใน 15 สถานประกอบการ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งได้จัดทำแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทำให้.....
2050 ผู้เข้าชม

อบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์"

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ ...
594 ผู้เข้าชม

เสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อ...
537 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่...
687 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  41497