Impact Articles

ข่าว3มิติ รายงานข่าวการจัดงาน SET Social Impact Day 2016

ข่าว 3 มิติ ออกอกาศวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 รายงานข่าวการเจัดงาน SET Social Impact Day 2016 เชื่อมพลังธุรกิจพัฒนาสังคม
136 ผู้เข้าชม

ตลท.เปิดมหกรรมความดี 2016 เชื่อมพลังภาคธุรกิจและสังคมร่วมสร้าง Social Impact

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้ดำเนินโครงการ SET Social Impact ขึ้น เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมให้มาพบและร่วมมือก...
839 ผู้เข้าชม

บรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016

ภาพบรรยากาศงาน SET Social Impact Day 2016 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
797 ผู้เข้าชม

เชิญชวนร่วมงาน SET Social Impact Day 2016

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวน บจ. เครือข่ายภาคธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม และผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมความดี” SET Social Impact Day 2016
883 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Day 2016

มหกรรมความดี ถอดรหัสทุกความหมายของ Sustainable Investment & CSR & Social Enterprise & Social Impact
1564 ผู้เข้าชม

Creative Citizen Talk 2016

ร่วมฟัง 10 แนวคิดการเปลี่นแปลงสังคมจากเหล่าพลเมืองสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
1067 ผู้เข้าชม

Social Innovation for Social Enterprise

เวทีนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดจากมุมมองของนักวิชาการและวิชาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมใ...
775 ผู้เข้าชม

หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษี วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนับสนุน

มติ ครม. 15 มีนาคม 2559 รัฐบาลมีนโยบายสนุนกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน
961 ผู้เข้าชม

รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ

รัฐบาลเล็งส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ ดันเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาชุมชน พร้อมสนับสนุนมาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการและนักลงทุน
1386 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  41472