Impact Articles

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce ลด-เพื่อ-โลก : ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นเป็นผู้ร่วมทำงานและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการร่วมแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เป็นฐานการเรียนรู้ วิธีการ ลด-เพื่อ-โลก ด้วย Climate Care Platform เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ทุกภาคส่...
243 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : อะกีกคัลเจอร์

“อะกีกคัลเจอร์” เชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค พัฒนาพื้นที่เมืองสีเขียว แหล่งเรียนรู้การเกษตรสำหรับคนเมือง มองหาพันธมิตรพัฒนาแนวคิด The Farm Concept
623 ผู้เข้าชม

Care The Bear, Care The World

6 แนวทางลดโลกร้อนที่ทำตามได้จริงเมื่อต้องจัดอีเวนต์ โดยโครงการ Care the Bear ที่ทำให้การจัดกิจกรรมลดขยะได้มหาศาล คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังค...
241 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day -SC Grand

SC Grand ธุรกิจสิ่งทอ ที่มุ่งแก้ปัญหาการสร้างมลภาวะของอุตสาหกรรมแฟชั่น
972 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม

พัฒนา “ข้าวหอมยั่งยืน” เพื่อผู้บริโภคถ่ายทอดองค์ความรู้สร้าง “โคตรชาวนา” ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
1440 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Dairy home

แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เดินหน้าสู่ Circular Economy เต็มรูปแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3844 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Power Up

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ให้สามารถเข็นรถวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุขึ้นบนตัวรถได้ ไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้โดยสารสะดวกต่อผู้ใช้งาน
1318 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - GO MAMMA

ผู้ออกแบบ Go MAMMA (โกว-มาม่า) บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ที่พาผู้สูงอายุเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยคนขับรถจะได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานที่กำหนด โด...
1285 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Young Happy

“ยังแฮปปี้” สร้างเครือข่ายสังคม Active Aging หนุนผู้สูงอายุไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
894 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  85107