Impact Articles

ประมวลภาพกิจกรรม บูธ “Happy Citizen Space พื้นที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิต”

วันที่ 15-18 พ.ย. ที่ผ่านมานี้ บูธ “Happy Citizen Space พื้นที่สร้างความสุขและคุณภาพชีวิต ” โดย SET Social Impact เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และสนับสนุนการทำงาน เพื่อ
650 ผู้เข้าชม

"เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 3

“ดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ” พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ให้ข้อคิดเตือนสติ ให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ รู้จักดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบัน รู้จักระงับอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ เมื่อมีการ...
456 ผู้เข้าชม

Inside the Design การออกแบบ "กราฟิกเพื่อชุมชน"

อาจารย์ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ในการออกแบบ "กราฟิกเพื่อชุมชน" ที่
527 ผู้เข้าชม

GYM Talk “Fintech vs Social Startup... Lesson Learned...”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมต่อเนื่องในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” จัดกิจกรรมให้ความรู้พิเศษ ในหัวข้อ “Fintech vs Social Startup... Lesson Learned...” เรียนรู้เส้นท...
469 ผู้เข้าชม

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) พร้อมทั้งรับรางวัล Carbon Neutral Event จากงาน ....
602 ผู้เข้าชม

แถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้...
547 ผู้เข้าชม

โครงการ สินเชื่อพิเศษสำหรับ Social Enterprise และ SMEs

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ SME Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการ สินเชื่อพิเศษสำหรับ Social Enterprise และ SMEs เพิ่มโอกาสในการ...
466 ผู้เข้าชม

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" แสดงธรรมโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จาก ...
553 ผู้เข้าชม

พม. รับรองกิจการเพื่อสังคมใน 15 สถานประกอบการ

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ซึ่งได้จัดทำแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ทำให้.....
1994 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  25116