Impact Articles

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ม...
2797 ผู้เข้าชม

มุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดการสุขภาพใจให้เข้มแข็ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

จากปัญหาความเครียดรอบด้านที่คนไทยต้องเผชิญทั้ง การระบาดของไวรัส Covid 19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม มีข้อแนะนำและมุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจ...
2220 ผู้เข้าชม

การไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้า

Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม พื้นที่กลางของการพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าให้ผู้ป่วยจิตเวช ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถคืนสู่สภาวะได้อย่างเข้มแข็ง และการเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล...
1326 ผู้เข้าชม

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + )

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + ) Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต แนะเทคนิคการออกกำลังกายสมองและจิตใจของเรา ตั้งรับกับสถานการ...
1880 ผู้เข้าชม

Work from Home แบบไม่เครียด

Work from Home แบบไม่เครียด Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต มีเคล็ดลับการปรับตัวให้ทำงานที่บ้าน หรือ work from home แบบไม่เครียดจากสถานการณ...
1439 ผู้เข้าชม

อย่าปล่อยให้ปล่อยจิต เพราะ "Covid-19"

การเจ็บป่วยทั้งกายและจิตใจเป็นอุปสรรคที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ สิ่งสำคัญ "ป่วยกาย...อย่าให้ใจป่วยตาม" สถานการณ์เลวร้าย จะไม่สามารถทำร้ายเราได้เลย
993 ผู้เข้าชม

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
1902 ผู้เข้าชม

โครงการ Showcase สำหรับ SMEs,Startups,SEs

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบน Showcase โอกาสในการนำเสนอธุรกิจด้วยรูปแบบ Virtual Pitching
1487 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  81125