ข่าวสารและกิจกรรม (SETSocialImpact)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสนับสนุน SE ของภาคเอกชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อ...
368 ผู้เข้าชม
กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่...
528 ผู้เข้าชม
เรียนรู้แบบการดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย แก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ที่ทำให้ไม่สามารถไปถึง....
571 ผู้เข้าชม
เรียนรู้แบบการหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน วาง....
459 ผู้เข้าชม
พบเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมแบบทวีคูณ และเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก...
938 ผู้เข้าชม
นำทีมโค้ชในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ร่วมให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์แก่ ...
501 ผู้เข้าชม
โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อน ....
1659 ผู้เข้าชม
กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise คือ ? คกส.คือ ? วิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรังรองกิจการเพื่อสังคม
3067 ผู้เข้าชม
ลดคาร์บอนจาก Event ลดโลกร้อน พวกเราช่วยกันง่ายนิดเดียว
7476 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  18963