Impact Articles

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาการศึกษา

รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คัดเลือกโดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มอบแก่ ...
1129 ผู้เข้าชม

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท

รางวัลมีชัย วีระไวทยะ คัดเลือกโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มอบแก่...
1141 ผู้เข้าชม

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) รับรางวัลอิสรเมธี ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขา...
1167 ผู้เข้าชม

VTR โครงการ SET เชิดชูฯ ปี 2560

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560
1474 ผู้เข้าชม

Live สด SET เชิดชูผู้ทำความดี ปี 2560

พิธีมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 11
949 ผู้เข้าชม

โครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2560"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 7 องค์กรเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ บุคคลและ....
1200 ผู้เข้าชม

ส่งมอบห้องสมุดต้นแบบ “Bamboo Library”

ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ Library for All และมอบ...
1452 ผู้เข้าชม

“Impact Echoes” โครงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

โดยมีบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิก ...
1484 ผู้เข้าชม

พิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติอย่างเป็นทางการ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน...
1283 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  79146