Impact News & Activities

เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 4

สัมผัสประสบการณ์ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท่ามกลางธรรมชาติ กับ...
678 ผู้เข้าชม

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวร้าน

สนับสนุนโดย "วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19" ร่วมกับ "ปันกัน" ที่...
834 ผู้เข้าชม

มอบทุนสนับสนุน โครงการ "คอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมอบทุนสนับสนุน 1 ล้านบาท แก่...
502 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 24 บจ. ต้นแบบดำเนินธุรกิจยั่งยืน

แสดงความยินดี แก่ 5 บจ. ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน...
463 ผู้เข้าชม

สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน

บจ. กว่า 600 บริษัท ล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทย...
573 ผู้เข้าชม

Showcase สานพลังบริษัทจดทะเบียน

โครงการพัฒนาเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนไทย
423 ผู้เข้าชม

งาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ร่วมเสวนา “Social Responsibilities : เรื่องที่ต้องอยู่ใน DNA ของ บจ.” และ...
450 ผู้เข้าชม

งาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษใน...
505 ผู้เข้าชม

ประกาศรายชื่อ 65 บจ. Thailand Sustainability Investment

หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 เพิ่มขึ้น 14 บริษัท จากปี 2559 ที่มีจำนวน 51 บริษัท
463 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  22000