Impact Articles

ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรม "เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม" (ธรรมะในเมือง ครั้งที่ 1/61) ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่...
1311 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 3 “Body Fit & Firm”

เรียนรู้แบบการดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย แก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ที่ทำให้ไม่สามารถไปถึง....
1241 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 2 “Burn Fat”

เรียนรู้แบบการหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน วาง....
1236 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Day 2018 “Partnership for Better Impact”

พบเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมแบบทวีคูณ และเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก...
1639 ผู้เข้าชม

เปิดโครงการ “Care the Bear” ลดสภาวะโลกร้อน

โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อน ....
3247 ผู้เข้าชม

การยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise คือ ? คกส.คือ ? วิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรังรองกิจการเพื่อสังคม
3908 ผู้เข้าชม

ภาพรวมบรรยากาศงาน SET Social Impact Fair 2018

งาน "SET Social Impact Fair 2018 : ผ้าเปลี่ยนโลก " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ลาน Center Zone ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
1486 ผู้เข้าชม

เทเบิลเทนนิสการกุศล “SET Table Tennis Championship 2018”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสการกุศล “SET Table Tennis Championship 2018” ชิงถ้วย...
2420 ผู้เข้าชม

เสวนา “Kick off Social Enterprise”

พิธีเปิดเสวนา “Kick off Social Enterprise : SE” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน...
1363 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  79143