Impact Articles

SE Gym Showcase : Maana

“มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม” เปลี่ยนของเหลือใช้ เป็นโอกาสสร้างรายได้ คืนกำไรสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส
300 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Mappa

Mappa: Co-creating Next Generation ชวนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่
186 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Ethnica

Ethnica แรงบันดาลใจจากวิถีชนเผ่า สู่สินค้าหัตถกรรมยุคใหม่ ออกแบบใช้งานตามยุคสมัย สร้างรายได้ให้กลุ่มชาติพันธุ์
204 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Avautis

Avautis กิจการเพื่อการดูแลเด็กพิเศษในระยะยาว ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองได้ มีงานทำ ต้นแบบแห่งความยั่งยืน
174 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

“เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม” พัฒนาผู้พิการ สร้างอาชีพหลากหลาย ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเงินบริจาค
347 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : Relationflip

“Relationflip” ดูแลสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยมืออาชีพ สวัสดิการเพื่อวัยทำงาน ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน
219 ผู้เข้าชม

Green Economy : Next growth and survive ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation ...
685 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : วรรณรักษ์ หัวหิน

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ผลิตบุคลากรดูแลผู้สูงอายุและเด็ก มองหาพันธมิตรขยายธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ
385 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : พรานพอเพียง

“พรานพอเพียง” เดินหน้าพันธกิจ “มีเหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง แบ่งปันสู่ชุมชน” มุ่งพัฒนาสร้างอาชีพ รายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
432 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  84906