Impact Articles

Care The Bear, Care The World

6 แนวทางลดโลกร้อนที่ทำตามได้จริงเมื่อต้องจัดอีเวนต์ โดยโครงการ Care the Bear ที่ทำให้การจัดกิจกรรมลดขยะได้มหาศาล คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังค...
86 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day -SC Grand

SC Grand ธุรกิจสิ่งทอ ที่มุ่งแก้ปัญหาการสร้างมลภาวะของอุตสาหกรรมแฟชั่น
570 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม

พัฒนา “ข้าวหอมยั่งยืน” เพื่อผู้บริโภคถ่ายทอดองค์ความรู้สร้าง “โคตรชาวนา” ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
816 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Dairy home

แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เดินหน้าสู่ Circular Economy เต็มรูปแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1952 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Power Up

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ให้สามารถเข็นรถวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุขึ้นบนตัวรถได้ ไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้โดยสารสะดวกต่อผู้ใช้งาน
796 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - GO MAMMA

ผู้ออกแบบ Go MAMMA (โกว-มาม่า) บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ที่พาผู้สูงอายุเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยคนขับรถจะได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานที่กำหนด โด...
745 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Young Happy

“ยังแฮปปี้” สร้างเครือข่ายสังคม Active Aging หนุนผู้สูงอายุไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
548 ผู้เข้าชม

เป้าหมาย Net Zero ของไทยไปทางไหน?

เป้าหมาย Net Zero ของไทยไปทางไหน?
7112 ผู้เข้าชม

Transportation หรือ ภาคการขนส่ง จากตัวการสร้างโลกร้อน สู่มาตรการแก้ปัญหา

Transportation หรือ ภาคการขนส่ง จากตัวการสร้างโลกร้อน สู่มาตรการแก้ปัญหา
2230 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  68432