Impact Articles

SET Social Impact Gym” สร้าง SE แข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อนำศักยภาพทางธุรกิจมาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SE และสร้าง ...
1473 ผู้เข้าชม

SET Club Table Tennis Championship 2018

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงแชมป์สโมสร ประจำปี 2561 สนามแข่ง...
1324 ผู้เข้าชม

SET Table Tennis for Everyone

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ ต่อเนื่อง4ปี โดยสามารถ ...
1133 ผู้เข้าชม

โครงการ “SET Social Impact Echoes”

โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับฟัง โดยมีผู้บริหาร...
1155 ผู้เข้าชม

นิทรรศการศิลปกรรม 43 ปี

เปิดพื้นที่แสดงผลงานจากศิลปินมืออาชีพ 43 ผลงานที่มีคุณค่าสู่สาธารณชน เปิดให้ชมถึง 27 พ.ค. นี้
1084 ผู้เข้าชม

งาน “Impact Echoes” โครงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

โดยมีบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิก SET Social Impact Platform ...
1134 ผู้เข้าชม

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะคัดเลือกโดยมูลนิธิดวงประทีป มอบแก่ ...
1148 ผู้เข้าชม

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบแก่ ...
1240 ผู้เข้าชม

ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี

ผู้ทำความดีสาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบแก่ ....
1037 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  79152