Impact Articles

SET Social Impact Gym 2018 ครั้งที่ 2 “Burn Fat”

เรียนรู้แบบการหาจุดแข็งหรือจุดเด่นของธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน วาง....
1404 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Day 2018 “Partnership for Better Impact”

พบเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมแบบทวีคูณ และเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก...
1718 ผู้เข้าชม

เปิดโครงการ “Care the Bear” ลดสภาวะโลกร้อน

โครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะโลกร้อน ....
3411 ผู้เข้าชม

การยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise คือ ? คกส.คือ ? วิธีการยื่นแบบคำขอหนังสือรังรองกิจการเพื่อสังคม
4009 ผู้เข้าชม

ภาพรวมบรรยากาศงาน SET Social Impact Fair 2018

งาน "SET Social Impact Fair 2018 : ผ้าเปลี่ยนโลก " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ลาน Center Zone ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
1564 ผู้เข้าชม

เทเบิลเทนนิสการกุศล “SET Table Tennis Championship 2018”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสการกุศล “SET Table Tennis Championship 2018” ชิงถ้วย...
2528 ผู้เข้าชม

เสวนา “Kick off Social Enterprise”

พิธีเปิดเสวนา “Kick off Social Enterprise : SE” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อน...
1478 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym” สร้าง SE แข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อนำศักยภาพทางธุรกิจมาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SE และสร้าง ...
1536 ผู้เข้าชม

SET Club Table Tennis Championship 2018

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงแชมป์สโมสร ประจำปี 2561 สนามแข่ง...
1502 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  85119