Impact Articles

การอบรม SE101 Chapter 7 Social Impact Assessment เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59

การอบรม SE 101 Chapter 7 Social Impact Assessment เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 59
841 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ 9 ตุลาคม 2559

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ คลองเตย
665 ผู้เข้าชม

เปิดลงทะเบียน SE101 Chapter 6 Business Scaling Strategies

สวัสดีค่ะทุกท่าน กลับมากันอีกแล้วสำหรับ SE101 Workshop: Chapter 6 "Business Scaling Strategy" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET เหมือนเดิมค่ะ
673 ผู้เข้าชม

เชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ

เชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ
164 ผู้เข้าชม

เปิดโครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จัดโครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้ ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำห...
837 ผู้เข้าชม

เปิดลงทะเบียน SE101 Chapter 5: Return on Investment and Finacial Models

สวัสดีค่าาาา น้องแกะกลับมาอีกแล้ว กับ Chapter 5: Return on Investment and Finacial Models ไปลงทะเบียนกันเลยค่ะ ช้าอดหมดนะคะ
626 ผู้เข้าชม

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 76 ก หน้า 13 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ได้ตีพิมพ์พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ.2559 กำหนดเงื่อนไขวิสาหกิจเพื่อสังค...
710 ผู้เข้าชม

เปิดลงทะเบียน SE101 Chapter 4 Basic Law for Social Entrepreneurs

เปิดลงทะเบียน SE101 Chapter 4 Basic Law for Social Entrepreneurs ที่นั่งมีจำกัด 60 ที่นั่ง Click เพื่อดูรายละเอียดการลงทะเบียน
666 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  41507