Impact Articles

บรรยากาศงาน ธรรมะในเมือง เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

บรรยากาศ ธรรมะในเมือง "เข้าพรรษา เข้าพาพระธรรม" ซึ่งมูลนิธิตลาเหลัพทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้สาธุชนคนเมืองได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ณ อาคา...
1196 ผู้เข้าชม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมุทิตาร่วมออกโรงทานใน กิจกรรม “ธรรมะในเมือง”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุน โครงการประชารัฐเศรษฐกิจฐานราก นำสับปะรด ห้วยมุ่น ของจังหวัดอุตรดิษฐ์ จำนวน 200 ลูก แจกจ่ายให้แก่สาธุชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” (เข้าพรรษา เข้าห...
1195 ผู้เข้าชม

ภาพบรรยากาศ การอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงจากโครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้ริเริ่ม App: Read for the Blind และคุณชลทิพย์ ยิ้มย่อง ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย แนะนำการอ่านหนังสือเสียงและเทคนิคต่างๆ
1141 ผู้เข้าชม

ธรรมะในเมือง” ครั้งที่ 1/2560 “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม”

ณเพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับญาติโยม สาธุชน ที่มาร่วมกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” ครั้งที่ 1/2560 “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” ทำบุญตักบาตร สวดมนต์เพื...
1439 ผู้เข้าชม

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดงาน SET Social Impact Day 2017

งาน SET Social Impact Day 2017 Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม 32 ราย ได้นำเสนอแผนธุรกิจและการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกับภา...
1055 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  79153