SE News&Activities

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
1249 ผู้เข้าชม
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
1374 ผู้เข้าชม
Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น...
1176 ผู้เข้าชม
Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies ( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าข...
1093 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Green Style) ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นกรรมการในงาน “รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 1” กิจกรรม...
1136 ผู้เข้าชม
กรีน สไตล์ (Green Style) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานแล...
1128 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านสมัครฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" เพื่อร่วมกันอ่านหนังส...
1471 ผู้เข้าชม
สามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ !! https://sur.set.or.th/survey/TakeSurvey.aspxPageNumber=1&SurveyID=p23Mmn4&Preview=true
1217 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
1165 ผู้เข้าชม