SE News&Activities

บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้เรื่องการป...
1600 ผู้เข้าชม
เปิดประสบการณ์ใหม่องค์กรธุรกิจจ้างงาน “คนพิการ” 10,000 อัตราร่วมขับเคลื่อนชีวิต..ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
1660 ผู้เข้าชม
Buy Social Thailand #BUYSOCIALคุณซื้อสังคมดี๊ดี #สินค้าจากฝีมือคนพิการ
1544 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญสาธุชนทุ่กท่านร่วมกิจกรรม ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล
1028 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยผนึกพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมชวน “กินดี อยู่ดี” ในงาน Social Impact Fair ตลาดนัดเพื่อสังคมครั้งที่ 1 อุดหนุนสินค้าปลอดสารพิษ...
1022 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ 9 ตุลาคม 2559
1040 ผู้เข้าชม
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประเมินหลักสูตรอบรมผ...
1577 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมฟังธรรมในงาน "ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม)" วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวล...
1074 ผู้เข้าชม
กิจกรรมสร้างความสุข ความรัก ให้คนในครอบครัว
2110 ผู้เข้าชม