SE News&Activities

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ในโครงการ Green Brain ซึ่ง บริษัท บริดจสโตน จัดให้กับนักเรียนนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง...
809 ผู้เข้าชม
กิจกรรมนักสืบสิ่งแวดล้อม วิทยากร โดย บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
661 ผู้เข้าชม
กิจกรรมหารือ ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเลือกสนับสนุน หรือ เลือกการลงทุนทางสังคมผ่าน SE 
753 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ ให้เป็นวิทยากรกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการ...
764 ผู้เข้าชม
เปิดพื้นที่ค้นหาพันธมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1754 ผู้เข้าชม
บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้เรื่องการป...
1317 ผู้เข้าชม
เปิดประสบการณ์ใหม่องค์กรธุรกิจจ้างงาน “คนพิการ” 10,000 อัตราร่วมขับเคลื่อนชีวิต..ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
1320 ผู้เข้าชม