SE News&Activities

กิจกรรมหารือ ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเลือกสนับสนุน หรือ เลือกการลงทุนทางสังคมผ่าน SE 
696 ผู้เข้าชม
เปิดพื้นที่ค้นหาพันธมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1677 ผู้เข้าชม
บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้เรื่องการป...
1233 ผู้เข้าชม
เปิดประสบการณ์ใหม่องค์กรธุรกิจจ้างงาน “คนพิการ” 10,000 อัตราร่วมขับเคลื่อนชีวิต..ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
1222 ผู้เข้าชม
Buy Social Thailand #BUYSOCIALคุณซื้อสังคมดี๊ดี #สินค้าจากฝีมือคนพิการ
1120 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญสาธุชนทุ่กท่านร่วมกิจกรรม ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล
737 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยผนึกพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมชวน “กินดี อยู่ดี” ในงาน Social Impact Fair ตลาดนัดเพื่อสังคมครั้งที่ 1 อุดหนุนสินค้าปลอดสารพิษ...
752 ผู้เข้าชม