SE News&Activities

ถ้าท่านคือองค์กรหรือบริษัทที่มีพนักงานเกิน 100 คน ท่านสามารถจ้างงานผู้พิการทางจิตสังคม ได้ในอัตราส่วน 100 คน : 1 คน โดยให้การสนับสนุนผ่านมาตรา 35 ...
583 ผู้เข้าชม
โครงการอบรมสำหรับผู้พิการทางจิตสังคม ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจทั่วไป
743 ผู้เข้าชม
“Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” ช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก SE หรือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักธุรกิจที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อ...
874 ผู้เข้าชม
จะไปหาหมอยังไงให้ปลอดภัย ? ไม่ต้องกังวลเรียกรถ ไม่ต้องหาที่จอด ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพื่อไปหาที่จอ โกว-มาม่า #พาหาหมอ การเดินทางสำหรั...
1411 ผู้เข้าชม
มอแกนสุรินทร์ กับขยะล่องหน ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน
1125 ผู้เข้าชม
บริษัทแสงเจริญแกรนด์ (SC-Grand) หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคม (social Business) ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้ารีไซเคิล 100% เสื้อผ้าของ SC Grand ทำมาจากเสื้อ...
1003 ผู้เข้าชม
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ร่วมจัดงาน Thai Summer Fest 2021 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะเพอมานาด พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาชุมชนร่วมกัน อ...
816 ผู้เข้าชม
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้การพัฒนาร่วมกับชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดเพื่อสุขภาพ ในงาน The Farm 2020 กับกลุ่ม CPN
1004 ผู้เข้าชม
อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ บมจ. เอส ซี จี แพ็คเก็จจิ้ง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาของปริมาณการใช้พลาสติก และกระดาษที่เพ...
906 ผู้เข้าชม