SE News&Activities

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานสำโรง) : TOA ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตามข...
217 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเพื่อขอการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) ให้กับบริษัท SICT โดยได้ผ่านการทวนสอบ...
171 ผู้เข้าชม
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) : JWD (บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด) ได้ผ่...
151 ผู้เข้าชม
โครงการอบรมสำหรับผู้พิการทางจิตสังคม ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจทั่วไป
407 ผู้เข้าชม
“Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” ช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก SE หรือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักธุรกิจที่มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อ...
410 ผู้เข้าชม
จะไปหาหมอยังไงให้ปลอดภัย ? ไม่ต้องกังวลเรียกรถ ไม่ต้องหาที่จอด ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพื่อไปหาที่จอ โกว-มาม่า #พาหาหมอ การเดินทางสำหรั...
954 ผู้เข้าชม
มอแกนสุรินทร์ กับขยะล่องหน ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน
796 ผู้เข้าชม
บริษัทแสงเจริญแกรนด์ (SC-Grand) หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคม (social Business) ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้ารีไซเคิล 100% เสื้อผ้าของ SC Grand ทำมาจากเสื้อ...
534 ผู้เข้าชม
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ร่วมจัดงาน Thai Summer Fest 2021 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะเพอมานาด พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาชุมชนร่วมกัน อ...
466 ผู้เข้าชม