SE News&Activities

ความหมายของ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ Design Thinking สู่แนวทางประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
679 ผู้เข้าชม
ร่วมฟัง 10 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจากเหล่าพลเมืองสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจเคลื่อนสังคม
707 ผู้เข้าชม
ในสังคมอันกว้างใหญ่ยังมีพื้นที่และผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
2720 ผู้เข้าชม
เพราะการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็ก เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง
1467 ผู้เข้าชม
ข่าวสาร SCG 1 ส่วนนี้แก้ไข ข่าวสาร SCG 1 ข่าวสาร SCG 1
998 ผู้เข้าชม
'ทำงานช่วยคนอื่นถือว่าเป็นเกียรติ ทำให้เรามีความสุข'
1596 ผู้เข้าชม