SE News&Activities

1070 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
796 ผู้เข้าชม
Sustainable consumption reform the next growth
1670 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม
1178 ผู้เข้าชม
SE101: 3. SE Model Canvas
2095 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน
899 ผู้เข้าชม
ความหมายของ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ Design Thinking สู่แนวทางประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
775 ผู้เข้าชม