SE News&Activities

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบสินค้าโดยสอดประสานแนวคิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการออกแบบ การแปลงโจทย์ผู้บริโภค เทคนิควิธีคิด และตัวแบบเพื่อการเรียนรู...
1192 ผู้เข้าชม
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องฝึกเดิน IWalk ตามที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนเพื่อส่งต่อเครื่องไปยัง รพ.รัฐแ...
1807 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
1761 ผู้เข้าชม
ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่...
2019 ผู้เข้าชม
คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความ...
2258 ผู้เข้าชม
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นำจิตอาสาพนักงานกสิกรไทยร่วมกิจกรรม “คนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุงปี 7” ภายใต้ปณิธาน “GREEN DN...
1355 ผู้เข้าชม
ร่วมกับสหกรณ์ลำไยสีทองพัฒนากระบวนการผลิตลำไยสีทองแปรรูป โดยใช้เครื่องคว้านแกะเมล็ดลำไย ซึ่งสามารถลดเวลาการผลิตและต้นทุนค่าแรงลงได้มากกว่า 50%
1940 ผู้เข้าชม
ซีอีโอกองทุนบัวหลวงระบุ กองทุนรวม คนไทยใจดี ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ต้องรอเวลาพิสูจน์บทบาทการลงทุนเพื่อสังคม
1784 ผู้เข้าชม