SE News&Activities

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
1459 ผู้เข้าชม
ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่...
1693 ผู้เข้าชม
คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความ...
1772 ผู้เข้าชม
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นำจิตอาสาพนักงานกสิกรไทยร่วมกิจกรรม “คนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุงปี 7” ภายใต้ปณิธาน “GREEN DN...
1082 ผู้เข้าชม
ร่วมกับสหกรณ์ลำไยสีทองพัฒนากระบวนการผลิตลำไยสีทองแปรรูป โดยใช้เครื่องคว้านแกะเมล็ดลำไย ซึ่งสามารถลดเวลาการผลิตและต้นทุนค่าแรงลงได้มากกว่า 50%
1492 ผู้เข้าชม
ซีอีโอกองทุนบัวหลวงระบุ กองทุนรวม คนไทยใจดี ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ต้องรอเวลาพิสูจน์บทบาทการลงทุนเพื่อสังคม
1489 ผู้เข้าชม
เนื่องด้วย “เมือง” คือสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เต็มไปด้วยตึกสูง ชุมชนแออัด มีการใช้พลังงานและทรัพยากรสูงมาก และสิ่งที่มักจะตามมาก็คือ...
971 ผู้เข้าชม
Workshop SE 101 Ep.10 หัวข้อ Corporate Identity
959 ผู้เข้าชม
SET Social Impact Gym by mai Executives  วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทาง...
909 ผู้เข้าชม