SE News&Activities

การแข่งขัน SET เทเบิล เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน (King's Cup)
954 ผู้เข้าชม
“การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560”
1022 ผู้เข้าชม
เลือกกองทุนรวมเด็ดให้โดนใจ ในงาน SET in the City 2017
1150 ผู้เข้าชม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบสินค้าโดยสอดประสานแนวคิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการออกแบบ การแปลงโจทย์ผู้บริโภค เทคนิควิธีคิด และตัวแบบเพื่อการเรียนรู...
1147 ผู้เข้าชม
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องฝึกเดิน IWalk ตามที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนเพื่อส่งต่อเครื่องไปยัง รพ.รัฐแ...
1742 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
1698 ผู้เข้าชม
ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่...
1952 ผู้เข้าชม
คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล ผู้บริหารงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (พท.) และคุณรัตนา ภัทรธนากานต์ ผู้บริหารงานพัฒนาเพื่อความ...
2155 ผู้เข้าชม