News & Activities

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center ตลาดนัดเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 28 – 3...
312 ผู้เข้าชม
"3 กรกฎาคม วันงดใช้ถุงพลาสติกโลก" Care the bear ชวน "Say No!! to Plastic Bag" รักษ์โลกงดใช้ถุงพลาสติก พวกเราช่วยกันได้ ง่ายนิดเดียว #Carethebea...
234 ผู้เข้าชม
เชิญร่วมงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" พบกับ 10 เสวนาประเด็นสังคม 35 วิทยากรชั้นแนวหน้า และ 60 social businesses
931 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองการจัด...
492 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง "
3419 ผู้เข้าชม
กิจกรรมงาน Event โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา Stop Global Warming ปีที่ 13 ของ Toyota จัดขึ้นที่ ICON SIAM เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ซึ่งในงาน...
433 ผู้เข้าชม
การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน หมายถึงการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่มีการดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกั...
556 ผู้เข้าชม
โคโคบอร์ดใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากของเหลือใช้การเษตร ทำโครงการเปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน โดยจะ 1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้อัดจากของเห...
514 ผู้เข้าชม
TV Direct อนุมัตินโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
633 ผู้เข้าชม