SE News&Activities

933 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
667 ผู้เข้าชม
Sustainable consumption reform the next growth
1537 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม
1047 ผู้เข้าชม
SE101: 3. SE Model Canvas
1948 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน
765 ผู้เข้าชม
ความหมายของ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ Design Thinking สู่แนวทางประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
634 ผู้เข้าชม