News & Activities

889 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
618 ผู้เข้าชม
Sustainable consumption reform the next growth
1488 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม
1005 ผู้เข้าชม
SE101: 3. SE Model Canvas
1904 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน
717 ผู้เข้าชม