SE News&Activities

987 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
707 ผู้เข้าชม
Sustainable consumption reform the next growth
1582 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม
1087 ผู้เข้าชม
SE101: 3. SE Model Canvas
2005 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน
814 ผู้เข้าชม