News & Activities

828 ผู้เข้าชม
สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา
550 ผู้เข้าชม
Sustainable consumption reform the next growth
1427 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม
943 ผู้เข้าชม
SE101: 3. SE Model Canvas
1844 ผู้เข้าชม
เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน
658 ผู้เข้าชม
ความหมายของ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ Design Thinking สู่แนวทางประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม
528 ผู้เข้าชม