SE News&Activities

กิจกรรมหารือ ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเลือกสนับสนุน หรือ เลือกการลงทุนทางสังคมผ่าน SE 
817 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ ให้เป็นวิทยากรกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการ...
852 ผู้เข้าชม
เปิดพื้นที่ค้นหาพันธมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1820 ผู้เข้าชม
บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้เรื่องการป...
1409 ผู้เข้าชม
เปิดประสบการณ์ใหม่องค์กรธุรกิจจ้างงาน “คนพิการ” 10,000 อัตราร่วมขับเคลื่อนชีวิต..ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
1417 ผู้เข้าชม
Buy Social Thailand #BUYSOCIALคุณซื้อสังคมดี๊ดี #สินค้าจากฝีมือคนพิการ
1327 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญสาธุชนทุ่กท่านร่วมกิจกรรม ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล
866 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยผนึกพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมชวน “กินดี อยู่ดี” ในงาน Social Impact Fair ตลาดนัดเพื่อสังคมครั้งที่ 1 อุดหนุนสินค้าปลอดสารพิษ...
871 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมฟังธรรมในงาน ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม) วันที่ 9 ตุลาคม 2559
870 ผู้เข้าชม