SE News&Activities

"3 กรกฎาคม วันงดใช้ถุงพลาสติกโลก" Care the bear ชวน "Say No!! to Plastic Bag" รักษ์โลกงดใช้ถุงพลาสติก พวกเราช่วยกันได้ ง่ายนิดเดียว #Carethebea...
554 ผู้เข้าชม
เชิญร่วมงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" พบกับ 10 เสวนาประเด็นสังคม 35 วิทยากรชั้นแนวหน้า และ 60 social businesses
1317 ผู้เข้าชม
บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองการจัด...
1017 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SE สมัครเข้าอบรม หลักสูตรเข้มข้นพร้อมลงมือปฏิบัติจริง "
3754 ผู้เข้าชม
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) : LPN ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตามข้อกำหนดในการคำ...
791 ผู้เข้าชม
การจัดงานอีเว้นท์อย่างยั่งยืน หมายถึงการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่มีการดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมกั...
1532 ผู้เข้าชม
โคโคบอร์ดใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากของเหลือใช้การเษตร ทำโครงการเปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน โดยจะ 1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้อัดจากของเห...
1019 ผู้เข้าชม
TV Direct อนุมัตินโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
1117 ผู้เข้าชม
สับริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา) : TOA ได้ผ่านการทวนสอบ Carbon Footprint for Organization (Scope 1, 2 และ 3) #CFO ตา...
724 ผู้เข้าชม