News & Activities

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
687 ผู้เข้าชม
โมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
799 ผู้เข้าชม
Chapter 3 :Basic Law for Social Entrepreneurs (การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น...
625 ผู้เข้าชม
Chapter 2 : Market Research & Marketing Strategies ( เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าของท่าน การสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าข...
575 ผู้เข้าชม
    “จงทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่สิ่งพิเศษ หรือ สิ่งแปลกปลอม” คำกล่าวของ ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ...
581 ผู้เข้าชม
        วิทยาเขตเรามีของดีอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ว่าเราจะดูแลรักษาได้ดีขนาดไหน คำกล่าวสั้นๆ ของท่าน ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี...
595 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านสมัครฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง ครั้งที่ 2 ในโครงการ Smile Voice "เสียงสร้างสุข" เพื่อร่วมกันอ่านหนังส...
731 ผู้เข้าชม
สามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ !! https://sur.set.or.th/survey/TakeSurvey.aspxPageNumber=1&SurveyID=p23Mmn4&Preview=true
633 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
619 ผู้เข้าชม