SE News&Activities

การแข่งขัน SET เยาวชนดนตรีรอบชิงชนะเลิศ
630 ผู้เข้าชม
กิจกรรม เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม (ธรรมะในเมือง) ครั้งที่ 4/60
867 ผู้เข้าชม
การแข่งขัน SET เทเบิล เทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน (King's Cup)
565 ผู้เข้าชม
“การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560”
635 ผู้เข้าชม
เลือกกองทุนรวมเด็ดให้โดนใจ ในงาน SET in the City 2017
678 ผู้เข้าชม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบสินค้าโดยสอดประสานแนวคิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการออกแบบ การแปลงโจทย์ผู้บริโภค เทคนิควิธีคิด และตัวแบบเพื่อการเรียนรู...
750 ผู้เข้าชม
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องฝึกเดิน IWalk ตามที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนเพื่อส่งต่อเครื่องไปยัง รพ.รัฐแ...
1039 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
1175 ผู้เข้าชม